Register Log In
INETA INETA-EUROPE currently serves 0 user groups, representing -1 users!

INETA Europe Sponsors 

Software vendors


 

Publishers
Speaker Bureau w Polsce  
DANIEL ARAK

Consultant and trainer at ABC Data Education Center. Experienced in a wide area of software development and business intelligence. Specializes in software development process management. He utilizes the best of a variety of project management methodologies including PMBOK and MSF. Daniel leads the Warsaw .NET Society (wg.net.pl) which focuses on live knowledge and experience exchange between .NET enthusiasts.

Topics: Core .NET (C#) Development and Architecturie Business Intelligence Development Visual Studio Team System

Languages: English, Polish

Konsultant i trener w ABC Data Centrum Edukacyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań opartych o platformę .NET m.in. w zakresie Business Intelligence. Stosuje najlepsze praktyki zarządzania projektami poparte metodykami PMBOK oraz MSF. Daniel prowadzi Warszawską Grupę .NET (wg.net.pl), która skupia się na umożliwianiu wymiany wiedzy oraz doświadczeń posród entuzjastów .NET.

Zagadnienia: Core .NET (C#) Development - Architektura Business Intelligence Development Visual Studio Team System

Języki: Polski, Angielski

MARCIN CELEJ

Experienced enterprise application developer and architect. Specializing in n-tier application architecture using Microsoft .NET framework. During his professional career Marcin was involved in frameworks development and product architecture and management. He is a natural born coach and loves to share his knowledge - check his blog at http://geekswithblogs.net/marcel. Marcin is also a leader and presenter of Cracow .NET User Group - http://www.grupanet.krakow.pl.

Specialties:
• Client-Server applications
• Test Driven Development
• Workflow engines
• Object Relational Mapping

Languages: English, Polish


Doświadczony programista i architekt aplikacji. Specjalizuje się w architekturze aplikacji n-warstwowych przy użciu .NET Framework. W trakcie swojej kariery Marcin był zaangażowany w tworzenie bibliotek programistycznych i zarządzanie oraz tworzenie produktów informatycznych. Jest on urodzonym trenerem i uwielbia dzielić się swoją wiedzą - m.in. na blogu: http://geekswithblogs.net/marcel. Marcin jest również liderem i prezenterem Krakowskiej Grupy Deweloperów .NET http://www.grupanet.krakow.pl.

Specjalności:
• Aplikacje Klient-Serwer
• Test Driven Development
• Silniki Workflow
• Object Relational Mapping

Języki: angielski, polski.

MACIEJ PILECKI

Posiada ponad 5 lat międzynarodowego doświadczenia w tworzeniu aplikacji bazodanowych z użyciem MS SQL Server. W przeszłości pracował również jako administrator sieci i konsultant ds. bezpieczeństwa IT. Jako Microsoft Certified Trainer często prowadzi szkolenia i prelekcje na temat Microsoft’owych technologii programistycznych, szczególnie tych związanych z programowaniem i zarządzaniem bazami danych. Maciej posiada tytuły certyfikacyjne MCSE, MCDBA, MCSD i MCT.

PAWEL POTASINSKI

Pawel is a trainer and consultant in ABC Data, a Polish software education and consulting company. He specializes in database management systems programming and administration. His favorite system is Microsoft SQL Server. Pawel has been working with SQL Server since year 2000 (with versions 7.0, 2000 and 2005). His specialties are: data transfers (DTS, SSIS), T-SQL programming, query optimization and OLAP solutions. Pawel has been working as a lecturer at Warsaw University of Technology (he has been teaching Databases and Database Management Systems for couple of years). He is also an author of several e-learning books on database development written for the university. Pawel is an active member of local Polish communities (WSS.pl, SE Club). He is also a speaker at Microsoft conferences in Poland and an author of articles for Polish Technet Website.

Languages: English, Polish


Pawel jest trenerem i konsultantem w ABC Data, polskiej firmie szkoleniowej. Jego specjalizacją jest administracja i programowanie baz danych, zaś ulubionym systemem zarządzania bazami danych – Microsoft SQL Server. Pawel pracuje z SQL Server od roku 2000 (z wersjami 7.0, 2000 oraz 2005). Jego ulubionymi obszarami w SQL Server są: transfery danych (DTS, SSIS), programowanie w języku T-SQL, optymalizacja zapytań oraz rozwiązania oparte o bazy OLAP. Od czasu do czasu Pawel pracuje jako wykładowca dla Politechniki Warszawskiej (od kilku lat prowadzi tam zajęcia z baz danych i systemów zarządzania bazami danych). Jest także współautorem kilku podręczników elektronicznych dla studiów internetowych prowadzonych na tej uczelni. Pawel jest aktywnym członkiem polskich społeczności Microsoft (WSS.pl, SE Club). Występuje też w roli prelegenta na konferencjach firmy Microsoft w Polsce. Jest autorem artykułów dla polskiej strony TechNet.

Języki: angielski, polski.


 
Powered by Idealake