Register Log In
INETA INETA-EUROPE currently serves 0 user groups, representing -1 users!
Dobro došli na Croatia@INETA stranice  
INETA (International .NET Association) je neprofitna zajednica volontera sa svrhom davanja organizacijske i edukacijske podrške rastučem broju korisničkih grupa posvećenih .NET povezanim tehnologijama te pomaganju njihovoj promociji. Posjetite http://cro.mscommunity.net za praćenje hrvatskih korisničkih grupa. Pregledajte listu grupa, pronađite sebi najbližu i dođite na sastanak!

INETA Europe Sponsors 

Software vendors


 

Publishers
 
Powered by Idealake